Dining & LivingLiving : Japanese Gifts
Login


Japanese Mizuhiki craft material / 1set

SALE 20%

 SKUProduct NameSize Price (¥) Stock

(12601)
Mizuhiki: Sherbet
()
(L)600mm 1,200 1

(12604)
Mizuhiki: Lacquer
()
(L)600mm 1,200 2

(12605)
Mizuhiki: Variation yarn
()
(L)600mm 1,200 2

(12608)
Mizuhiki: Deep platinum
()
(L)600mm 1,200 3

(12609)
Mizuhiki: Deep Japan
()
(L)600mm 1,200 2

(12610)
Mizuhiki: Shiny color
()
(L)600mm 1,200 2

* .
Related product